Plastik

butelki PET, opakowania plastikowe, opakowania po jogurtach, folia i inne odpady mające charakter jednolity oraz opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach i mleku)