Szkło

Wrzucamy

  • opakowania szklane (butelki, słoiki + puszki po napojach)

Nie wrzucamy:

  • naczyń żaroodpornych
  • porcelany
  • płytek ceramicznych
  • szyb okiennych
  • szyb samochodowych
  • luster

powyższe materiały możemy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane lub oddać bezpośrednio do PSZOK