Plastik

Wrzucamy:

  • butelki PET
  • opakowania plastikowe
  • opakowania po jogurtach folia i inne odpady mające charakter jednolity oraz opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach oraz mleku)

 

Nie wrzucamy:

  • opakowań po olejcah
  • smarach
  • puszek po farbach i lakierach
  • opakowań po klejach
  • opakowań po środkach ochrony roślin